Norsk start 8-10 Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

Vie Berg og Toril Kristin Sjo
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202291303
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 240
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Mer info

Norsk start 8–10 Tekstbok er bygd opp i henhold til målene i læreplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter og Språkpermen 13–18.

Tekstbok og arbeidsbok inneholder alle de tre nivåene i læreplanen. Temaene er relatert til elevenes behov for språk på skolen og i møte med norsk dagligliv. Læreverket vektlegger interaktivitet og den enkelte elevs refleksjon over egen læring, målsetting og måloppnåelse. Arbeidsboka kommer i juni.

Forfatterbilde

Vie Berg

Vie Berg har mange års erfaring som lærer for språklige minoritetermed hovedvekt på norsk og samfunnsfag. Hun har spesialpedagogikkog norsk i fagkretsen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Toril Kristin Sjo

Toril Kristin Sjo er universitetslektor ved institutt for nordiske oglingvistiske studier ved Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil