Norsk start 8-10 Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

Vie Berg og Toril Kristin Sjo
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202291273
  • Språk/målform:
    Nynorsk
  • Antall sider: 208
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Mer info

Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3 består av mange og varierte oppgaver innenfor ferdighetene lytte, tale, lese, skrive, uttale og samtale.

Forfatterbilde

Vie Berg

Vie Berg har mange års erfaring som lærer for språklige minoritetermed hovedvekt på norsk og samfunnsfag. Hun har spesialpedagogikkog norsk i fagkretsen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Toril Kristin Sjo

Toril Kristin Sjo er universitetslektor ved institutt for nordiske oglingvistiske studier ved Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil