Norsk start 8-10 Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

Vie Berg og Toril Kristin Sjo
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202291266
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 208
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Mer info

Arbeidsboka henger tett sammen med tekstboka. Oppgavene i arbeidsboka er knyttet til tekster, temaer og språklige momenter i det enkelte kapittel i tekstboka. Det er lagt opp til mye muntlig kommunikasjon elevene i mellom.

Forfatterbilde

Vie Berg

Vie Berg har mange års erfaring som lærer for språklige minoritetermed hovedvekt på norsk og samfunnsfag. Hun har spesialpedagogikkog norsk i fagkretsen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Toril Kristin Sjo

Toril Kristin Sjo er universitetslektor ved institutt for nordiske oglingvistiske studier ved Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil