Norsk start 1-4 Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

Ragnar Arntzen og Anette Hagerup
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202304058
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 256
  • Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Mer info

Norsk start 1–4 forutsetter at elevene kan lese. Læreverket gir elevene grunnleggende språkopplæring fra det helt elementære til de har tilstrekkelige språkferdigheter til å følge ordinær undervisning.

Verket består av en tekstbok og to parallelle oppgavebøker, én for trinn 1–2 og én for trinn 3–4. Tekstboka har utstrakt bruk av foto og illustrasjoner som gir verdifull støtte i undervisningen.

Forfatterbilde

Ragnar Arntzen

Ragnar Arntzen er førstelektor i norsk ved Høgskolen i Østfold og har skrevet flere lærebøker i faget. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Anette Hagerup

Anette Hagerup underviser språklige minoriteter.Hun har blant annet veilederutdanning i flerkulturellpedagogikk og lese-, skrive- og språkopplæringfor minoritetsspråklige. > Forfatterprofil