Norsk start 1-4 Arbeidsbok Trinn 1-2

Sissel Holt Johansen
  • Utgivelsesår: 2011
  • ISBN: 9788202304027
  • Språk/målform:
    Nynorsk
  • Antall sider: 136
  • Nivå: 1. trinn, 2. trinn
Mer info

Norsk start 1–4 forutsetter at elevene kan lese. Læreverket gir elevene grunnleggende språkopplæring fra det helt elementære til de har tilstrekkelige språkferdigheter til å følge ordinær undervisning.

Verket består av en tekstbok og to parallelle oppgavebøker, én for trinn 1–2 og én for trinn 3–4. Tekstboka har utstrakt bruk av foto og illustrasjoner som gir verdifull støtte i undervisningen.

Forfatterbilde

Sissel Holt Johansen

Sissel Holt Johansen har lang erfaring som lærer på småskoletrinnet og arbeider i dag som leselærer. > Forfatterprofil