Norsk genressursrett

Rettslige betingelser for innovasjon innenfor bio- og genteknologi

Morten Walløe Tvedt
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202305857
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 380
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Dette er den første samlede fremstillingen av norske og internasjonale rettsregler som har betydning for gener, genressurser og bioteknologi i Norge.

Den er skrevet både for jurister som får seg forelagt spørsmål på området, og for alle dem som er brukere av genetiske ressurser – det være seg innenfor skogbruk, jordbruk, husdyrhold, fiskeoppdrett, bioteknologi eller genteknologi.

For å gi juristene en forståelse av de faktiske situasjonene reglene skal anvendes på, forklarer forfatteren en del tekniske begreper som gir utgangspunktet for de rettslige drøftelsene. Siden boken tar sikte på å fremstille jussen også for dem som ikke er jurister, er de rettslige begrepene forklart noe mer inngående enn det som er vanlig i juridiske fagbøker.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Morten Walløe Tvedt

Morten Walløe Tvedt arbeider som seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (www.fni.no). Tvedt har en særlig interesse for formidling av jus og det å se hvordan jusen fungerer i samfunnet. > Forfatterprofil

«Dette er ingen bok som kan leses i et strekk, til det er den for tung. Men som oppslagsbok har forfatteren langt på vei lyktes med å gjøre en bok for hovedsakelig jurister til interessant lesning for en ikke-jurist med translasjonsforskning og biobankvirksomhet som arbeidsfelt. Tema er svært aktuelt i en tid hvor politikere og sykehusledere har innovasjon høyt oppe på dagsorden.»
Wenche Reed, Tidsskrift for Den norske legeforening 8/2011 Les hele anmeldelsen

Andre aktuelle titler

og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven

Per Helset, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik
Are Stenvik