Muntlig fortelling i norskfaget

En vei til tekst- og tolkningskompetanse

Fridunn Tørå Karsrud
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202326951
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 144
  • Nivå: Akademisk, Barnetrinnet 1-4, Barnetrinnet 5-7, Ungdomstrinnet
Mer info

Den muntlige fortellingen har lange tradisjoner i grunnskolen, men blir av mange norsklærere sett på som en koseaktivitet som må vike for mer eksplisitt skriftspråkopplæring. Mange er derfor ikke klar over hvilket enormt potensial den muntlige fortellingen har i forhold til å utvikle barns tekst- og tolkningskompetanse.

Denne boka viser hvordan elever og lærere kan bli gode fortellere, og hvordan man kan bruke muntlige fortellinger i klasserommet. Målet er å fremme lese- og skriveutvikling og utvikling av metaspråklig kompetanse, å stimulere fantasi og motivasjon og å gi elevene en opplevelse av mestring.

Boka har tre deler:

  • Hvorfor det virker å arbeide med fortellinger
  • Hva elevene kan lære av å arbeide med fortellinger
  • Hvordan man kan arbeide med muntlige fortellinger

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Fridunn Tørå Karsrud

Fridunn Tørå Karsrud er høgskolelektor i norsk ved Universitetet i Agder. Hun har master i grunnskoledidaktikk med fordypning i norsk og 27 års erfaring som lærer i grunnskolen. > Forfatterprofil

«De senaste åren har det kommit ut många bra handledningar på norska i konsten att berätta. Nu har det kommit ut ännu en. Jag tycker mycket om Fridunn Torå Karsruds bok om muntligt berättande i norskämnet. [...] Den är lättläst och frågeställningarna som berörs kan lika väl gälla svenskämnet. [...] Anbefales!»
Per Gustavsson, Sagomuseets Blogg, 6. juni 2011 Les hele anmeldelsen