Metoder for HMS-regulering

Jan Erik Karlsen
  • Utgivelsesår: 2011
  • ISBN: 9788202315658
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 240
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Kravene til regulering av systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter er omfattende og ufravikelige. Det norske produksjonslivet har svart på myndighetenes HMS-lovgivning ved å bli stadig mer kompetent og effektivt når det gjelder praktiske forbedringer. Mål om null-skader og null-utslipp, fullt forsvarlig arbeidsmiljø, renere produksjon, effektiv avfallshåndtering og gjenbruk, miljømerking, miljøsertifisering og miljøfyrtårn er koblet til mål om effektiv produksjon og økt konkurransekraft. Forbedringer innen bredden av HMS-regimets målfelt krever dessuten at man har enkle, kraftfulle og veltilpassede HMS-metoder og verktøy.

Metoder for HMS-regulering knytter metodeutvikling og -anvendelse for HMS-regulering til ideen om et bærekraftig produksjonsliv. Bærekraftige virksomheter krever nye ledelsesformer og åpenhet om økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn og motiver, men også at man har tilstrekkelige hjelpemidler i metodekassen for HMS-forbedring. Det siste tiåret har frembrakt stadig nye metodetilskudd på HMS-feltet, og boken presenterer og analyserer de mest sentrale og nyeste bidragene.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Jan Erik Karlsen

Jan Erik Karlsen er professor emeritus dr. oecon. ved Universitetet i Stavanger og er utdannet i økonomi, sosiologi og teknologiledelse fra norske og utenlandske læresteder. > Forfatterprofil

Andre aktuelle titler

Balansert HMS-økonomi

Jan Erik Karlsen