Matematikk for økonomer: Oppgaver med løsninger

Pål Lauritzen
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202309954
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 256
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Denne oppgavesamlingen er tilpasset kurset «Matematikk for økonomer» på Handelshøyskolen BI og er et nyttig hjelpemiddel til å forberede seg til obligatoriske innleveringer og eksamen.

En del av oppgavene er tidligere eksamensoppgaver, sortert etter emner. På denne måten blir det enklere å finne frem til hvilke oppgaver som passer til temaene i kurset etter hvert som de blir gjennomgått. I tillegg til å ha med tidligere eksamensoppgaver, innleder forfatteren hvert kapittel med eksempler med kommentarer og øvingsoppgaver.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Pål Lauritzen

Pål Lauritzen er matematiker med mange års undervisningserfaring og har vært ansatt ved Handelshøyskolen BI siden 1991. > Forfatterprofil