Liv og helse Helsefremjande arbeid (2009)

Ludvigsen, Farstad Nilsen, Arsky m.fl.
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202293659
  • Språk/målform:
    Nynorsk
  • Antall sider: 360
  • Nivå: Yrkesfag Vg1
Mer info

Helsefremmende arbeid er et grundig og oversiktlig læreverk med rikt illustrasjonsmateriale om kroppens oppbygning og funksjoner.

Fagstoffet er delt inn i kapitler etter kompetansemål, supplert med gode figurer og bilder for å gjøre stoffet tilgjengelig for elevene. Boken gir rom for differensiering, og hvert kapittel inneholder repetisjonsspørsmål og arbeidsoppgaver på to nivåer, oppsummering og fordypningsstoff.

Læreverket består av:
• Alt-i-ett-bok med oppgaver på flere nivåer
• Gratis fagnettsted med lærerressurs og stoff om prosjekt til fordypning (PTF)

Forfatterbilde

Gunn Helene Arsky

Gunn Helene Arsky er utdannet ernæringsfysiolog cand.scient. fra Universitetet i Oslo og jobber i Bama. Hun har vært vektrådgiver i flere nettvektklubber. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Anne Kari Kalve

Anne Kari Kalve er sykepleier og lektor med master i yrkespedagogikk, samt videreutdanning i veiledningspedagogikk. Hun har lang og variert sykepleierpraktisk erfaring. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Halldis Farstad Nilsen

Halldis Farstad Nilsen er utdannet sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg. Hun har eksamen i miljølære, miljøfilosofi og tilpasset opplæring(TPO). > Forfatterprofil