Leseuniverset 5-7 Samfunnsfag 1 (boks)

Frognes m.fl.
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202319915
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Mer info

Innhold
Alle de åtte samfunnsfagbøkene i Leseuniverset 5-7 samlet i en boks. I hver bok finner du faglige oppgaver i leseforståelse.
Boksen er tilgjengelige på både bokmål og nynorsk!

Lesing av fagtekster
Fagheftene kombinerer lesetrening med tilegnelse av fagkunnskap. Bøkene er samlet i bokser etter fag (naturfag og samfunnsfag). Hver bok tar for seg ett eller flere emner fra fagplanene i Kunnskapsløftet. Bøkene tar sikte på å styrke eleven i å lese og forstå innholdet i en fagtekst samt å stimulere til videre utforskning innenfor faget. Flere av bøkene går også mer i dybden innenfor de enkelte temaene enn det det er plass til i en tradisjonell lærebok.

Forfatterbilde

Ingunn Helene Kristensen

Ingunn Helene Kristensen, adjunkt fra Universitetet i Trondheim med bl.a. historie mellomfag og samfunnskunskap i fagkretsen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Jon Strindhaug

Jon Strindhaug er lektor på Gran ungdomsskole. Han har hovedfag i kulturgeografi. > Forfatterprofil