Kulturforståelse for næringslivet

Innføring i tverrkulturell kommunikasjon og ledelse

Rolf Lunheim
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202317263
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 136
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Denne boken gir en konsis innføring i tverrkulturell kommunikasjon og ledelse for praktikere i næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Har du behov for en god «verktøykasse» for konstruktiv håndtering av kulturforskjeller, er dette boken for deg.

I globaliseringens tidsalder innvirker kulturforskjeller på nær sagt alle sider ved forretningsutvikling, organisasjon og ledelse. Kulturforståelse og tverrkulturell ledelse er nøkkelen til suksess på den internasjonale arena.

Global markedsføring krever tilpasning til kundenes kulturelle preferanser. Vellykkede oppkjøp og sammenslåinger forutsetter integrasjon av organisasjonskulturer. Effektive og tilpasningsdyktige organisasjoner bygger på kraften i kulturelt mangfold. Og samfunnsansvar krever kulturinnsikt og evne til kommunikasjon på tvers av sektorer og organisasjonskulturer.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Rolf Lunheim

Rolf Lunheim er sivilingeniør, dr.philos. i sosialantropologi og tidligere konsernantropolog og direktør for samfunnsansvar (CSR) i Norsk Hydro. > Forfatterprofil

«In short, this introduction is easy to read and provides a good insight to what culture is, how it can be measured, and what is meant by organizational culture.»
Wolfgang Ratzek, Communication Booknotes Quarterly