Kosmos YF tema Ernæring og helse (2009)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Siri Halvorsen, Arild Boye, Per Audun Heskestad og Harald Otto Liebich
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202301996
  • Språk/målform:
    Nynorsk
  • Antall sider: 100
  • Nivå: Yrkesfag Vg1
Mer info

Hvert temahefte inneholder Forskerspiren og ett av de andre fem hovedområdene:

• Bærekraftig utvikling
• Ernæring og helse
• Energi for framtiden
• Stråling og radioaktivitet
• Bioteknologi