Jeg skriver løkkeskrift 3 bokmål

Inger Thorstensen Tømte
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202302238
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 80
  • Nivå: 3. trinn, 4. trinn
Mer info

Jeg skriver løkkeskrift er tenkt som en videreføring av Jeg lærer løkkeskrift, men kan også benyttes av elever som har fått annen grunnopplæring.

Jeg skriver løkkeskrift er et tverrfaglig opplegg i skriftforming med en samling viser og vers.

Forfatterbilde

Inger Thorstensen Tømte

Inger Thorstensen Tømte er forfatter av Skriftforming for småskoletrinnet. > Forfatterprofil