Intro burmesisk deltaker-cd

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202305017
  • Språk/målform:
  • Nivå: Voksenopplæring
Mer info

Deltaker-CD-en består av utvalgte tekster fra deltakerboka som er lest inn, og er beregnet for lesesvake elever som har nytte av å høre.

Forfatterbilde

Ingebjørg Dolve

INGEBJØRG DOLVE er allmennlærerutdannet med videreutdanning i engelsk, skoleledelse og kristendom og livssynskunnskap. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Janne Grønningen

JANNE GRØNNINGEN er allmennlærerutdannet med videreutdanning i IKT, norsk som andrespråk og psykososialt arbeid med flyktninger. > Forfatterprofil