Internasjonale relasjoner

En akkurat passe lang introduksjon

Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202302306
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 240
  • Nivå: Akademisk, Studieforberedende, Yrkesfaglig
Mer info

Bokas ambisjon er å gi norske lesere en kortfattet og oppdatert innføring i dagens sammensatte og skiftende internasjonale og globale forhold. Forfatterne tar for seg sentrale problemstillinger, grunnbegreper og teorier på fagområdet for å gi et innsyn i de forståelsesmåtene som legges til grunn blant politikere, media og faglig ekspertise. Dette gjelder både samspillet mellom suverene stater innenfor den tradisjonelle internasjonale orden og hvordan globaliseringsprosessene kan utfordre en slik orden.

Boka består av fire hoveddeler, alle sentrale for temaet og forskningsområdet internasjonale studier. Første kapittel tar for seg internasjonal politikk, delvis i et historisk perspektiv, og fokuserer på hvordan stater bruker makt og opptrer strategisk for å fremme sine interesser i samarbeid eller i konflikt med hverandre. Kapittelet om global kultur og kommunikasjon tar for seg globalisering og dens konsekvenser for den internasjonale orden. Særlig legges det vekt på betydningen av kultur som grunnlag for identitet og måter å forstå verden på. Temaet i det tredje kapittelet er internasjonal økonomi, med en vektlegging av det politiske og institusjonelle grunnlaget for dette, som EU, WTO og IMF. Du blir også kjent med internasjonal handel, finans og valutapolitikk. Kapittelet om krig, konflikt og konfliktløsning representerer en mer praktisk anvendelse av innholdet i de tre tidligere kapitlene på et konkret område, med spesiell vekt på nye typer kriger, som forekommer innenfor og på tvers av stater snarere enn mellom stater. Det gir også en introduksjon til internasjonal freds- eller konfliktforskning og de kompliserte prosessene knyttet til konfliktløsning og fredsbygging.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Ole Gunnar Austvik

Dr.philos. Ole Gunnar Austvik arbeider ved Høgskolen i Lillehammer. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Øyvind Kalnes

Øyvind Kalnes er statsviter og har undervist i faget innenfor høyere utdanning i nærmere 20 år. For tiden er han tilknyttet Bachelor i internasjonale studier ved Høgskolen i Lillehammer. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Heidrun Sørlie Røhr

Heidrun Sørlie Røhr er statsviter og jobber som viserektor på Nansenskolen. > Forfatterprofil

«Kalnes, Austvik og Røhr kan gjere livet enklare for norske studentar som møter IR for fyrste gong. [...] Aller nyttigst vil kanskje boka være for studentar som har haldt på litt lenger og lurer på kva tekstar dei bør lese for å få ei god bacheloroppgåve. Då er "En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner" ein bra plass å byrje leitinga.»
Trine Østereng, Internasjonal politikk, 4/2011 Les hele anmeldelsen