Hovedlinjer i internasjonal privatrett

Jørg Cordes, Laila Stenseng og Peter Lenda
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202294328
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 488
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Boken behandler internasjonale rettskonflikter på det privatrettslige området. Det blir pekt på viktige rettsspørsmål og antydet løsninger på internasjonal-privatrettslige utfordringer rettsanvenderen kan møte. Det gis også en bred fremstilling av en rekke rettsvalgsregler som kommer til anvendelse i internasjonale rettsforhold.

Hovedlinjer i internasjonal privatrett vil være et nyttig hjelpemiddel for jurister i forvaltningen, advokater, dommere, studenter og andre som trenger kunnskap om det internasjonal-privatrettslige regelverket. Boken inneholder omfattende referanser til rettspraksis og norsk og utenlandsk teori.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Peter Lenda

Peter Lenda er i dag juridisk direktør og advokat for IT- og konsulentselskapet Steria AS. > Forfatterprofil

«Boken er utvilsomt meget nyttig for alle som arbeider med lovvalgspørsmål.»
Peter Hambro, Nytt i privatretten 3/2010

«Dette er en god og velskrevet bok på et praktisk rettsområde de fleste har hatt liten befaring med i studietiden.[...] Dens fordel og styrke er at den stedvis er mer dyptgående, svært godt skrevet, og ikke minst oppdatert.»
Remi Christoffer Dramstad, Stud.jur. 4/2010

Andre aktuelle titler

Michal Jan Filipek, Maciej Iwanow og Romuald Iwanow