Gymnos Arbeidsbok (2009)

Kroppsøving for den videregående skole

Asbjørn Gjerset, Kjell Haugen, Per Holmstad og Ragnhild Lied
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202293949
  • Språk/målform:
    Nynorsk
  • Antall sider: 96
  • Nivå: Studieforberedende, Yrkesfaglig
Mer info

Gymnos arbeidsbok er et supplerende hefte med varierte oppgaver til utfylling.

Læreverket består av:
• Lærebok med teori, øvelser og oppgaver
• Arbeidsbok med flere oppgaver
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted, gratis
• Lærerhefte med undervisningsmateriell