Gym Lærebok (2009)

Kroppsøving for den videregående skole

Asbjørn Gjerset, Astri Andresen, Arne Gjulem, Kjell Haugen, Per Holmstad og Ragnhild Lied
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202293840
  • Språk/målform:
    Nynorsk
  • Antall sider: 200
  • Nivå: Studieforberedende, Yrkesfaglig
Mer info

Med stort format og redusert tekstmengde vil Gym gjøre kroppsøvingsfaget mer motiverende for elevene. Boka gir gode muligheter for tilpasning til ulike elevgruppers evner og interesser og egner seg godt på yrkesfag. Alt stoff er faglig oppdatert, og det er lagt inn flere varierte oppgaver til hvert kapittel. Emnene presenteres nå over to sider under overskriftene Hva ...? og Hvordan ...? Boka innledes av en sammenhengende framstilling av hvordan kroppen er bygd opp og fungerer.

Komponenter:
• Lærebok med teori, øvelser og oppgaver
• Arbeidsbok med flere oppgaver
• Elevnettsted, gratis – med treningsplanlegger
• Lærernettsted, gratis
• Lærerhefte med undervisningsmateriell