Grip sjansene!

Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold

Aslaug Andreassen Becher, Eivind Karlsson, Karin Elise Fajersson og Ann Merete Otterstad
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202299033
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 208
  • Nivå: Akademisk
Mer info

• Hvilket mangfold av fortellinger ser vi - og hvilke åpner vi for?
• Hvordan kan tenkning om språk, makt og dekonstruksjon utfordre vår yrkespraksis?
• Hvilken plass har religion og etikk - og hvilken skal den ha?
• Hvordan er det estetiske en del av - og en ressurs i - en mangfoldig barnehage?
• Hvordan kan mangfold komme til uttrykk i foreldresamarbeidet?
• Hvordan kan vi være deltagere i et rikt, trygt og utfordrende oppvekstmiljø for alle barn?

Her møter du engasjerte stemmer fra fagmiljøet ved Høgskolen i Oslo, med hver sine erfaringer, synspunkter og teoretiske innfallsvinkler. Ulike utgangspunkt, ulike identiteter og ulike utfordringer gir hver enkelt av oss unike kompetanser. I boken er det faglig bredde, teoretisk spenn og plass for erfaringer og praksisstemmer. Høgskolen i Oslo ligger midt i storbyen og har knutepunktfunksjon når det gjelder flerkulturelt arbeid innenfor Norgesnettet. Høgskolens førskolelærerutdanning arbeider med en sammensatt gruppe studenter og har også tilbud skreddersydd for yrkesutøvere med spesiell tilknytning til storby- og minoritetsperspektivet.
Se omtale av lanseringen

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Eivind Karlsson

Eivind Karlsson er høgskolelektor i norsk ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. > Forfatterprofil

Mange veier til kulturelt mangfold

"En av styrkene ved denne boka er at den bidrar med nok ulike innfallsvinkler til at boka kan danne utgangspunkt for fruktbare diskusjoner i student- og kollegagrupper."
Mona-Lisa Angell, Pedagogisk bokorm, 3/2009