Gode lesestrategier

- på mellomtrinnet

Øistein Anmarkrud og Vigdis Refsahl
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202318192
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 80
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Hvordan kan man som lærer på mellomtrinnet støtte elevene i deres videre leseutvikling?

På mellomtrinnet handler ikke leseundervisningen lenger om å lære å lese, men om å lese for å lære - i alle fag. For at elevene skal tilegne seg fagstoff, er det avgjørende at de forstår det de leser. Forfatterne av denne boka hevder at eksplisitt undervisning i lesestrategier kan hjelpe elevene til å utvikle sin leseforståelse.

Boka gir en innføring i hva lesestrategier er, hvilke strategier som passer for mellomtrinnet, og hvordan man kan undervise i dem. Målet er at elevene skal kunne velge hensiktsmessige lesestrategier i møtet med ulike tekster og ulike lesesituasjoner. For å komme dit er man som lærer nødt til å se arbeid med lesestrategier, aktivering av elevenes bakgrunnskunnskap og stimulering av lesemotivasjon i tett sammenheng.

Boka inneholder en skjematisk oversikt over disse tre områdene som er nyttig for lærere i planlegging av undervisningen.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Øistein Anmarkrud

Øistein Anmarkrud er postdoktor i pedagogisk psykologi ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Vigdis Refsahl

Vigdis Refsahl er utdannet cand.paed. ved Universitet i Oslo med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgiving. > Forfatterprofil

«... en nyttig bok for lærere og lærerstudenter som trenger konkret informasjon om hvordan man med enkle midler kan øve opp elevenes lesekompetanse. [...] Selv om boken er myntet på lærere på mellomtrinnet, er grunnstrukturen fullt ut overførbar til andre trinn. Slik kan den med fordel brukes på ungdomsskolen, selvsagt med tilpasning til eldre lesere.»
Guro Havrevold, Bedre skole 1/2011

«Denne fine lille bog er nem at have i tasken for læreren, så man altid kan have den med sig - blandt andet til at slå op i, når planlægningen af undervisningen skal finde sted. Bogen henvender sig til alle lærere, da læsning sker i alle fag! Bogen er absolut læseværdig, brugbar, god og aktuel.»
Sanne Kjerstein, Læsepædagogen 6/2010

«Målet for forfatterne har vært å skrive en «konkret og praksisnær bok» om lesestrategier. Dette har de så absolutt lykkes med. [...] Dette er en bok å vende tilbake til. Selv om temaet for boken er lesestrategier, er det som presenteres her gyldig for læring generelt.»
Monica Karen Kristensen, Skolepsykologi 6/2010

Andre aktuelle titler

- på mellomtrinnet og ungdomstrinnet

Trygve Kvithyld, Trude Kringstad og Guri Melby

Kartlegging og undervisning

Ingvar Lundberg

Kartlegging og øvelser

Katarina Herrlin og Ingvar Lundberg

Eksempler, metoder og kopieringsoriginaler

Hedenfalk, Munck og Palm