Geografi (2009)

Landskaper - ressurser - mennesker - utvikling

Øivind Dokken, Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Arne Helge Øverjordet
 • Utgivelsesår: 2009
 • ISBN: 9788202294250
 • Språk/målform:
  Bokmål
 • Antall sider: 264
 • Nivå: Vg1, Vg2
Mer info

Både boka og nettstedet er gode kunnskapskilder og læringsverktøy for elevene. Læreverket har en tematisk struktur som gir god oversikt og teksten er god å lese. Det er gode grafiske illustrasjoner og et rikt bildeutvalg som støtter elevene i lesingen av teksten.

Sentrale begreper og faguttrykk er forklart. Både bok og nettsted har mange og varierte oppgaver til hvert kapittel. Her finnes flere bilde-/figurserier og lærerike animasjoner av geografiske fenomener. Nettstedet er et ressurssenter for både elever og lærere.

Nytt på nett for læreren i 2012

 • Prøver i faget og forslag til flervalgsoppgaver som enkelt kan distribueres på Fronter og It’s learning finnes på lærerens passordbeskyttede nettsider.
 • Et notat om vurdering og forslag til vurderingskriterier i faget.
 • Foredrag om klimaet fra oktober 2011.
 • Elevsidene oppdateres kontinuerlig, – i høst om blant annet ekstremværet i Norge og jordskjelv- og tsunamikatastrofen i Japan.

Forfatterbilde

Øivind Dokken

Øivind Dokken har samfunnsgeografi hovedfag fra 1975 med matematikk og fysikk i fagkretsen. Dokken har skrevet læreverk i geografi for grunnskolen og den videregående skolen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Helene Eide

Helene Eide har hovedfag i naturgeografi fra Universitetet i Oslo. I tillegg har hun studert Geografiske Informasjonssystemer ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Odd-Ivar Johansen

Odd-Ivar Johansen er cand. real fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Arne Helge Øverjordet

Arne Helge Øverjordet er cand. real fra Universitet i Oslo med fagene matematikk, fysikk, kjemi og geografi, hovedfag i samfunnsgeografi. > Forfatterprofil