Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet

Hans Fredrik Marthinussen
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202292478
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 594
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Denne boken tar for seg hvordan panteretten forholder seg til det kravet den er ment å sikre. Forfatteren analyserer hvordan koblingen mellom panteretten og de tingsrettslige reglene på den ene siden og fordringsretten og de fordringsrettslige reglene på den andre siden er gjennomført i norsk rett.

Hovedfokuset i boken er å vise hvordan panteretten på ulike måter kan frikobles fra det sikrede kravet, og slik sett bidra til en enklere og tryggere sikring av mer avanserte finansieringsoperasjoner.

Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet vil være nyttig for alle som arbeider med panterett og for studenter som ønsker en dypere forståelse av panteretten.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Hans Fredrik Marthinussen

Hans Fredrik Marthinussen er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og har en ph.d. i rettsvitenskap. > Forfatterprofil

«Ei djuptpløyande, komparativ framstilling som denne av sentrale formuerettslege tema er det all grunn til å glede seg over, og boka bør vera til inspirasjon for andre doktorandar.»
Kåre Lilleholt, Lov og rett 4/2011

«Denne velskrevne og perspektivrike bok om sentrale panterettslige spørsmål ... [har] nyttig stoff i massevis også for den som nærmer seg panteretten med praktikerens briller på.»
Thor Falkanger, Nytt i privatretten 4/2010

Andre aktuelle titler

Kommentarer til foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18 og utvalgte andre bestemmelser

Anne Cathrine Røed