Finansiell risikostyring

Pål E. Korsvold og Geir Bjønnes Høidal
  • Utgivelsesår: 2012
  • ISBN: 9788202312077
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 268
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Finans- og råvaremarkedene er til tider preget av sterkt varierende priser, noe som betyr at det sjelden er lett å spå hvilken retning finansmarkedene tar. For mange bedrifter er dette en utfordring. Historien har vist at prisen på sentrale innsatsfaktorer kan dobles i løpet av kort tid. For eksempel selger flyselskaper billetter til faste priser flere måneder før avreisetidspunktet. Med sterkt økende priser på jetdrivstoff, kan et forventet overskudd raskt snu til røde tall.

Finansiell risikostyring handler om hvordan bedrifter kan håndtere finansiell risiko forbundet med sterkt svingende priser i finans- og råvaremarkeder. Boken inneholder en rekke eksempler som belyser hvordan dette kan håndteres i praksis. I tillegg til eksempler med valutarisiko, er det også eksempler knyttet til blant annet oljepriser og renter.

Boken er skrevet med tanke på å kunne anvendes både i næringslivet og som lærebok innen finans eller bedriftsøkonomi. Det forutsettes ingen spesielle forkunnskaper om valuta, internasjonal økonomi eller råvaremarkeder.

Temaet finansiell risikostyring er i liten grad behandlet i norsk akademisk litteratur. Denne boken er derfor et viktig bidrag for norsk næringsliv som opererer med valuta- og råvareprisrisiko kontinuerlig.

Denne boken erstatter Valutastyring av Pål. E.Korsvold.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Geir Bjønnes Høidal

Geir Bjønnes Høidal er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Pål E. Korsvold

Pål E. Korsvold er professor emeritus i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad fra Indiana University (USA). > Forfatterprofil

Andre aktuelle titler

Pål E. Korsvold og Geir Bjønnes Høidal
Jens Henrik Larsen og Jon Olav Mjølhus