Evaluering

i et dialogisk perspektiv

Jørgen Frost (red.)
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202293185
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 224
  • Nivå: Akademisk, Barnetrinnet 1-4, Barnetrinnet 5-7, Studieforberedende, Ungdomstrinnet, Yrkesfaglig
Mer info

Begrepet evaluering kan brukes på mange måter. I dag brukes det ofte for å sammenlikne skolesystemene på nasjonalt nivå, og resultatet blir at evaluering i stigende grad blir et begrep for prestasjonsmåling på avgrensede områder.

I denne boken bruker forfatterne evalueringsbegrepet på en annen måte, å sikre at alle elever får en optimal utvikling. Evaluering er en felles oppgave for elever og lærere, og det er viktig å fastholde det dialogiske perspektivet. Ved å sikre dette blir evaluering ikke bare en avslutning på noe, men noe som motiverer og gir konkrete råd til det videre læringsforløpet. Et dialogisk perspektiv på evaluering er derfor avgjørende for at skolen på lang sikt kan få de resultatene den ønsker.

Forfatterne behandler evalueringsbegrepet både teoretisk og praktisk og de diskuterer forskjellige oppfatninger av begrepet og de konsekvenser for praksis de forskjellige oppfatningene kan medføre.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Jørgen Frost

Jørgen Frost er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og en viktig stemme i nordisk leseforskning. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Bente E. Hagtvet

Bente E. Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Katarina Herrlin

Katarina Herrlin är lågstadielärare, universitetslektor i didaktik med inriktning läs och skriv samt läromedelsförfattare. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Ingvar Lundberg

Ingvar Lundberg är professor emeritus i psykologi, numera verksam vid Göteborgs universitet. Han har i många decennier ägnat sig åt frågor som har med barns lärande att göra. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Solveig-Alma Halaas Lyster

Solveig-Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil

En særdeles læseværdig bog om evaluering

"De afsluttende eksempler fra praksis, hvor evaluering af læsning og anvendelse af portefølje indgår, er jeg meget imponeret over. [...] Denne bog giver et nuanceret billede af, hvad test og dialogisk evaluering kan bruges til, og anviser samtidig ideer til praktiske veje at gå."
Helge Christiansen, Folkeskolen 26/2009 Les hele anmeldelsen