Etikk

Teori og praksis

Siri Granum Carson og Norunn Kosberg
  • Utgivelsesår: 2011
  • ISBN: 9788202340841
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 208
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Dette er en lett tilgjengelig og pedagogisk innføringsbok i etisk tenkning og argumentasjon med aktuelle eksempler fra samfunnsliv og medier. Forfatterne tar utgangspunkt i at etikk som fagfelt er en kombinasjon av teori og praksis. Boka gir en oversikt over sentrale tankeretninger innenfor etisk teori og ser etikk i forhold til tema som yrkesliv, teknologi, religion og politikk.

Boka er godt egnet som en innføringsbok i etikk for studenter i exphil og exfac. I tillegg er den relevant for studenter innen helsefag og andre fag hvor etikkspørsmål står sentralt, og for alle som ønsker en praktisk orientert innføring i etisk teori.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Siri Granum Carson

Siri Granum Carson (f. 1972) er førsteamanuensis ved Program for anvendt etikk ved NTNU, hvor hun blant annet underviser og veileder masterstudenter i etikk. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Norunn Kosberg

Norunn Kosberg (f. 1970) er foreleser for norske studenter i utlandet ved Gateway College. Hun har flere års undervisningserfaring innenfor etikk og filosofi. > Forfatterprofil

Oversiktlig innføring i etisk teori og praksis

«Etter min oppfatning er boken det den gir seg ut for å være: en introduksjon til etisk teori og praksis. Språket er presist, og det er lett å lese.»
K. Hytten, Tidsskrift for Den norske legeforening 2/2012 Les hele anmeldelsen

«I "Etikk. Teori og praksis" gir Carson og Kosberg en god innføring i de mest sentrale etiske teoriene. [...] Det som gjør at jeg vil anbefale denne innføringsboka framfor andre jeg har lest, er forfatternes sans for det de kaller "etisk navigasjon". [...] For å handle moralsk i en komplisert virkelighet som stadig forandrer seg, bør vi forsøke å betrakte etiske dilemmaer ut i fra så mange perspektiver som mulig. Og dét kan denne innføringsboka hjelpe oss med.»
Kaja Melsom, Fri Tanke 3/4 2011

Andre aktuelle titler

Strategier for ansvarlige forretningsmodeller

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen