Et helsevesen uten grenser?

Kjell Haug, Oddvar M. Kaarbøe og Trond Olsen (red.)
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202307165
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 366
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Utgiftene til helsevesenet i Norge har vokst kraftig de siste 10 årene, og Norge er ett av de landene i verden som bruker mest penger på helse. Likevel står helsesektoren overfor store utfordringer. Det er manglende samhandling mellom sykehus og kommuner, mange pasienter venter lenge på behandling, og sykehusene går med store underskudd. Denne boka belyser disse og andre styringsutfordringer som norsk helsesektor står overfor.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Trond Bjørnenak

Trond Bjørnenak er professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Kjell Haug

Kjell Haug er lege og professor i samfunnsmedisin. Prodekanus ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Oddvar Martin Kaarbøe

Oddvar M. Kaarbøe er førsteamanuensis i helseøkonomi ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. Han er også forskningsleder for Helseøkonomiprogrammet i Bergen (HEB). > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Jon Magnussen

Jon Magnussen er professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved NTNU og ved Senter for helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Kari Nyland

Kari Nyland er førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Trondheim Økonomiske Høgskole og ved Norges Handelshøyskole. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Trond E. Olsen

Trond E. Olsen er Ph.D fra Stanford University og er professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges handelshøyskole. Han er medlem av styringsgruppen for Helseøkonomiprogrammet i Bergen (HEB). > Forfatterprofil

«Bidragene gir en god oversikt over mange viktige emner og flere av forfatterne formidler også ferske forskningsresultater. [...] Hovedkonklusjonen er dermed at boken representerer et godt bidrag og flere av kapitlene vil være nyttige spesielt for studenter innen helse og økonomi.»
Hans Olav Melberg, Tidsskrift for velferdsforskning, 3/2010

"Siden denne boken gir et innblikk i en tenkning leger i stigende grad vil bli rammet av, bør den være av interesse for dem. [...] De fleste kapitlene holder et høyt analytisk nivå."
O. Berg, Tidsskrift for Den norske legeforening, 19/2009 Les hele anmeldelsen