Eiendomsprosjekter

En praktisk juridisk håndbok

Marianne Raa Bjaaland og Jan-Erik Nielsen
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202293758
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 272
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Utvikling og gjennomføring av utbyggingsprosjekter for fast eiendom reiser en rekke utfordringer, allerede fra planleggingsfasen, via tomteerverv og kontraktsinngåelser, under byggefasen og frem til ferdigstillelse og salg av boligene.

Eiendomsprosjekter er ment som en veileder under hele prosessen. Boken inneholder praktiske eksempler og råd og vil være et nyttig verktøy for jurister, advokater, eiendomsmeglere og utbyggere.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

«Dens fokus på juridiske spørsmål i hele verdikjeden i utvikling av eiendom gjør den velegnet som lære- og oppslagsbok i profesjonsstudier hvor eiendom og byplanlegging inngår i fagkretsen. [...] Forfatternes fremstilling gir leseren en intuitiv god forståelse av hvilke utfordringer eiendomsaktører kan støte på i handel og vandel med eiendom, og hvilke fallgruver som kan åpne seg for planleggingen gjennom planmyndighetenes reguleringer.»
August E. Røsnes, Kart og Plan 2/2012

Andre aktuelle titler

En praktisk juridisk håndbok

Christian Wefling
Ole E. Tokvam