Damm's Galaxy Lærerveiledning Nivå 3-6

Veiledet lesing i engelskundervisningen

  • Utgivelsesår: 2008
  • ISBN: 9788204156075
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 138
  • Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Mer info

Galaxy er utviklet i samarbeid med Cambridge University Press og i nær kontakt med norske lærere som bruker materiellet til veiledet lesing i engelsk. I lærerveiledningene får du mange ideer til hvordan du kan jobbe med systematisk lesetrening i engelsk. Du får innføring i veiledet lesing i engelskfaget og informasjon om førlesing og underveis-aktiviteter.

Her finner du også:
• Kartleggingsprøver og tester i leseforståelse som gir tilbakemelding om elevens faglige progresjon
• Oppgaver og aktivitetsforslag til hver småbok
• CD der alle bøkene er spilt inn
• Spill

Testene

I lærerveiledningene finner du to typer tester:
• Kartleggingstestene måler elevens leseforståelse og indikerer hvilket nivå eleven er på. Det gjør det enklere for deg som lærer å velge bøker som matcher den enkelte elev.
• De generelle leseprøvene i Galaxy er laget etter samme mal som de nasjonale prøvene i engelsk. Elevene bruker ulike lesestrategier og øver på å vise helhetlig tekstforståelse og trekke ut relevant informasjon av teksten. Prøvene kan også brukes som arbeidsoppgaver.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.