Damm's Galaxy 6

Veiledende lesing i engelskundervisningen

  • Utgivelsesår: 2008
  • ISBN: 9788204156051
  • Språk/målform:
    Engelsk
  • Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Mer info

Dette er det sjette av 6 nivåer skjønnlitterære bøker tilpasset elever som lærer engelsk som fremmedspråk.

Boksen inneholder følgende titler:
• The Slippery Planet
• The Dog Show
• The Lord Mount Dragon
• Coyote Girl
• The Peace Ring
• The Weather Drum

Kjennetegn for bøkene på nivå 6:

6 bøker à 32 sider
4–6 setninger på hver side
Ingen repetisjon, flere nye/ukjente ord
Mange høyfrekvente ord/fraser
Flere tids- og stedsuttrykk
Mer avanserte konstruksjoner
Preteritum