Damm's Galaxy 4

Veiledende lesing i engelskundervisningen

  • Utgivelsesår: 2008
  • ISBN: 9788204156037
  • Språk/målform:
    Engelsk
  • Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Mer info

Dette er det fjerde av 6 nivåer skjønnlitterære bøker tilpasset elever som lærer engelsk som andrespråk.

Boksen inneholder følgende titler:

• Who´s Stealing the Fish
• The Flying Football
• Nishal´s Box
• Sam´s Café
• Dad Goes Fishing
• Nibbles
• Ben´s Amazing Birthday
• Apples!

Kjennetegn for bøkene på nivå 4:

8 bøker à 24 sider
3–5 setninger/fraser på hver side
Noe repetisjon av nøkkelord/fraser
Transparente og høyfrekvente ord/fraser
Presens