Damm's Galaxy 3

Veiledende lesing i engelskundervisningen

  • Utgivelsesår: 2008
  • ISBN: 9788204156020
  • Språk/målform:
    Engelsk
  • Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Mer info

Dette er det tredje av 6 nivåer skjønnlitterære bøker tilpasset elever som lærer engelsk som andrespråk.

Boksen inneholder følgende titler:
Well Done Sam!
We`re Going on a Picnic
The Little Red Hen
The Chinese New Year
Sleep Tight
The Animal Wrestlers
Please Sit Still
Dancing to the River

Kjennetegn for bøkene på nivå 3:

8 bøker à 24 sider
2–3 korte setninger/fraser på hver side
Stor grad av repetisjon av nøkkelord/fraser
Transparente og høyfrekvente ord/fraser
Presens