Beskyttelsesinstruksen

  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202308438
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Med endringer, sist ved forskrift av 23. januar 2009 nr. 50

Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter.
Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet for lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.