Beskatning av deltakere i indre selskap

Særlig om klassifisering av inntekt

Ernst Ravnaas
  • Utgivelsesår: 2008
  • ISBN: 9788202291808
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 150
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Beskatning av indre selskapsdeltakere har vært i mediefokus de siste årene. Det dreier seg om likning av skattytere som gjennomgående har høy inntekt. Imidlertid skal utøvede myndighet sørge for likebehandling av alle skattytere – uansett inntekt. Lovgivningen stiller derfor krav til kvaliteten på myndighetsutøvelsen. Dette gjelder spesielt ved skjønnsutøvelse.

Boken kan ses på som et innlegg i debatten om skattemessig omklassifisering av overskuddsandel til deltakere i indre selskaper. Den kan også ses på som et forsvar av grunnleggende prinsipper i vårt rettssystem, med relevans langt utover beskatningen av deltakere i indre selskaper.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.