Barnehagens rammeplan i praksis

- mange veier til dokumentasjon og kunnskap

Bente Fønnebø og Unni Jernberg
  • Utgivelsesår: 2008
  • ISBN: 9788204142399
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 200
  • Nivå: Akademisk, Barnehage
Mer info

Denne boka viser at barnehager kan være så mangt! Rammeplanen stiller krav til barnehagen som lærende organisasjon, og forfatterne viser ved hvordan ni forskjellige barnehager kan beholde sin egenart. De gjør rede for et endret samfunns- og innholdsmandat som følge av at Norge fra 2003 ble innlemmet i FNs barnekonvensjon. Gjennom personalets stemmer skildrer boka mange fleksible måter å fortolke, planlegge og dokumentere pedagogisk ståsted og kunnskapssyn på i tråd med dagens rammer og lovverk.

Boka retter seg til praktikere og studenter og kan nyttes i tema-, praksis- og prosjektperioder i førskolelærerutdanningen. Den henvender seg til alle som er opptatt av barnehagens egenart og møter barnehagen som en pedagogisk samfunnsinstitusjon. Forfatterne har fulgt barnehagens innhold tett de siste tjue årene gjennom oppsøkende journalistikk eller som prosjektleder og veileder for studenter.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Bente Fønnebø

Bente Fønnebø er høgskolelektor i kunstfag ved Institutt for barnehagelærere, Høgskolen i Oslo og Akershus. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Unni Jernberg

Unni Jernberg er førskolelærer og spesialpedagog og arbeider til daglig med barn med autisme. > Forfatterprofil

Rammeplanens mangfold synliggjort i praksis

"Boken er gjennomsyret av yrkesbevissthet og personalfokus. Jeg blir stolt på vegne av de flotte barnehagene som er presentert på hver sin unike måte, og det forfatterne gjennom sitt arbeid har bidratt med å synliggjøre. [...] Boken bør bli pensum for alle førskolelærerstudenter og praktisk verktøy i barnehager for å bli bedre på å synliggjøre visjoner og alt det bra som foregår rundt omkring i barnehagene i Norge."
Siv Rutgerson, Pedagogisk bokorm, 4/2008

Hør forfatterne snakke om boka

Thumbnail av videoklippPlayknapp