Barneadvokaten

Regler og rettigheter som er viktige for barn

Thea W. Totland
  • Utgivelsesår: 2012
  • ISBN: 9788202318659
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 160
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Advokat Thea W. Totland gir enkle og klare svar på en rekke praktiske juridiske spørsmål om barn – enten det gjelder samvær, medbestemmelse, pass, PPT, barnetrygd, barnevern, helseopplysninger eller annet. Temaene er valgt ut fra en erfaring av hva som er de vanligste spørsmålene knyttet til barn og jus. Boken er delt inn etter emner, og har mange interne henvisninger. Den har også et detaljert stikkordregister, slik at det er lett å finne frem til det man leter etter. Boken er skrevet på et enkelt og forståelig språk for å kunne leses uten forkunnskaper i juss.

Barneadvokaten er en oversiktlig og nyttig oppslagsbok både for foreldre og for barnevernspedagoger, helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Thea W. Totland

Advokat og spesialist i barns rettigheter. Hun har en «Advanced Master in Children’s Rights» og er daglig leder i Stiftelsen Barnas Rettigheter. > Forfatterprofil

"Ofte er juridiske veiledninger tynget av et fagspråk som setter store krav til leseren. Språkbruken i denne boka er enkel, ...Boka er beregnet på foreldre og yrkesgrupper som kommer mye i berøring med barn. Mange vil ha nytte og glede av en slik kortfattet oppslagsbok."
Jon Kvalbein, Dagen 28. januar 2016 Del 1

«Barneadvokaten er et lite oppslagsverk om barns rettigheter som vil egne seg for både foreldre og helsepersonell som leger, sykepleiere og psykologer som ønsker en enkel oversikt. Boken er lettlest og fungerer som et oppslagsverk med kildehenvisninger dersom man har behov for ytterligere informasjon. Den er oversiktlig og lett å slå opp i, og er tilgjengelig for alle da den er skrevet i et språk uten vanskelig justerminologi. Leseren får en god og kortfattet oversikt over det viktigste av regelverk og barnerettigheter.»
A. Lindboe, Tidsskrift for Den norske legeforening