Bare skriv!

Praktisk veiledning i oppgave- og fagskriving

Jørn Stordalen og Ingeborg Støren
  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788202318970
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 144
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Bare skriv! er den håndboka studenter og andre trenger når de skal skrive oppgaver og faglige tekster på høgskole- og universitetsnivå. Forfatterne viser hvordan studiekrav og eksamensbesvarelser, prosjekt-, semester- og mappeoppgaver kan skrives. De gir en enkel innføring i skriveprosessen og dens utfordringer, blant annet når det gjelder å redegjøre, formulere problem, argumentere og drøfte. Innhold, språk og struktur er sentrale tema.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Jørn Stordalen

Jørn Stordalen er utdannet sykepleier og er kandidat i sykepleievitenskap. Han er ansatt som førstelektor ved Universitetet i Agder. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Ingeborg Støren

Ingeborg Støren er utdannet spesialsykepleier. Hun er ansatt som høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo. > Forfatterprofil

"Studentar kan finne mange nyttige tips her og konkret hjelp til å kome seg vel gjennom skriving av oppgåver."
Tove Giske, Tidsskrift for fag og tro 1/2010

Andre aktuelle titler

Praktisk veiledning i å skrive fortellerlogger

Ingeborg Støren