Ansvar og kvalitet

Strategier for styring i skoler

Gjert Langfeldt
  • Utgivelsesår: 2008
  • ISBN: 9788202286422
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 182
  • Nivå: Akademisk, Barnetrinnet 1-4, Barnetrinnet 5-7, Ungdomstrinnet
Mer info

Hva kan vi gjøre for å få en bedre skole?
Forfatteren tar utgangspunkt i hvordan styringen av skolene har bidratt til utviklingen av norsk utdanningspolitikk de siste 25 årene og forholdet mellom stat og kommune.

Staten har et hovedansvar for å styre skoler, en styring som dels skjer direkte, dels indirekte ved at kommunene får ansvar. Han viser at det å stilles til ansvar er blitt styringsmåten i norsk utdanning de siste årene, og han forklarer hvordan dette skaper større avstand mellom dem som kan stille krav og dem som skal utføre jobben: Skolen er ansvarlig overfor skoleeier og læreren overfor skolelederen. Men skal elevene stilles til ansvar for resultatene sine?

Styring er ikke bare knyttet til evne til kontroll, men det krever også evne til å skape tillit. Her er det viktig å ha et bevisst forhold hvilken vei en bør velge i ulike situasjoner, når en skal velge å kontrollere og når det er best å vise tillit.

Måten skolen styres på sier noe om hva slags samfunn vi vil ha. Målet med denne boken er å gi leseren grunnlag for egne analyser og vurderinger ved hjelp av analytiske verktøy.

Forfatterbilde

Gjert Langfeldt

Gjert Langfeldt har vært professor i didaktikk ved Universitetet i Agder, forskningsleder for lærerutdanningen som professor II ved Høgskolen i Sogn og Fjordane og Gjesteprofessor ved universitet i... > Forfatterprofil

Andre aktuelle titler

Politiske spørsmål og pedagogiske svar

Gjert Langfeldt, Eyvind Elstad og Stefan Hopmann (red.)