Anerkjennelse og profesjon

Karen-Sofie Pettersen og Eva Simonsen
 • Utgivelsesår: 2010
 • ISBN: 9788202306175
 • Språk/målform:
  Bokmål
 • Antall sider: 80
 • Nivå: Akademisk
Mer info

Anerkjennelse og profesjon er en bok for studenter og profesjonelle yrkesutøvere. Den handler om hvordan profesjonsutøvere møter og håndterer mennesker i sin yrkeshverdag. Det kan være utfordrende å møte mennesker i sårbare posisjoner og vanskelig å se behovene deres enten man er sosialarbeider, lærer eller helsearbeider.

Anerkjennelse er ett aspekt ved profesjonell yrkesutøvelse. Forfatterne viser ulike måter å forstå fenomenet anerkjennelse på og hvordan det er knyttet til profesjonsutøvelsen og profesjonsetikken.

Sentrale temaer som beskrives og drøftes er blant andre:

 • Hva er profesjon
 • Hva er anerkjennelse
 • Anerkjennelse og inkludering
 • Profesjonsetikk, ringeakt og krenkelser
 • Likebehandling versus aksept av ulikheter og mangfold
 • Favorisering og diskriminering
 • Erfaring og evidens

Boka har en rekke eksempler. Dette gir profesjonsutøvere og studenter innen sosial- og helsefagene, samt lærerutdanningene, ny kunnskap og mulighet til refleksjon over sin egen praksis og yrkesrolle.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

«Boka er interessant og relevant for sykepleiere og studenter og gir kunnskap og mulighet til refleksjon over egen praksis og yrkesrolle.»
Marie Kvamme Mæland, Tidsskrift for fag og tro 1/2011