Tusen millioner 1-4 Digital (lærerlisens)

Inneholder tavlebøker

  • Fag: Matematikk
  • Nivå: Barnetrinnet 1-4
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • ISBN: 9788202391898
  • Varighet: Frem til 31.08.2015
Mer info

 

Lærerlisensen gir tilgang til:

  • Alt innhold som elevene har tilgang til
  • Lærerrommet med elementer til bruk på interaktiv tavle, prøver og kopieringsoriginaler
  • Tavlebøker: digitale utgaver av grunnbøkene og Tellevers-boka
  • Oversikt over progresjonen til hver enkelt elev

I tillegg brukes lærerlisensen til å administrere elevlisenser. Lærerlisensen gjelder for én lærer.

Lærerlisensen er gratis ut skoleåret 2013/2014. Fra og med høsten 2014 vil prisen være kr 298 inkl. mva. per lærer per skoleår.

Klokka og Flanotavle, Tusen millioner lærerlisens 

Andre aktuelle titler