Stairs 1-4

Lek, muntlighet og stor variasjon

  • Fag: Engelsk
  • Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, Barnetrinnet 1-4
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, Tekstbok, Arbeidsbok, Oppgavekort, CD, Lærerens bok, Fagnettsted, Digital ressurs, Lyd
Titler/Bestilling
Stairs 1-4 verk, nye utgaver

Hvorfor velger 8 av 10 lærere Stairs som læreverk i engelsk for barnetrinnet?

Den første engelskundervisningen skal være preget av lek og muntlighet. Samtidig er det viktig at den er godt strukturert. Med Stairs 1-4 får du god hjelp til å drive en variert og systematisk undervisning med klare læringsmål.
 

Stairs 1-4 Utgave 2

De nye utgavene av Stairs 1-4 imøtekommer et stadig høyere nivå hos elevene, samtidig som verket ivaretar elever som trenger individuell tilrettelegging.
-  Tilpasset revidert læreplan 2013
-  Ny oversiktlig layout
Ny digital ordbank
-  Tavlebøker
-  Flere lesetekster og oppgaver
-  Streaming

Oppslag fra Stairs 1+2
 

Hovedkomponenter:

My English Book (1.-2. trinn) er en fargerik engangsbok med temaer som bygger på ordbanken. Gjennomgangsfigurene Sam og Sophie presenterer lærestoffet. Boka har enkle tegne-, lytte-, lese- og skriveaktiviteter. Kapitlene starter med klare læringsmål og avsluttes med en språksjekk, Diploma.

My Textbook (3.-4. trinn) er tekstbøker som gir enkel og lystbetont lesetrening. Bøkene har tekster på to nivåer, Step 1 og Step 2.

My Workbook er en engangsbok med oppgaver på to nivåer, Step 1 og Step 2. My Workbook følger My Textbook.

Teacher’s book gir detaljert veiledning til hver engelskleksjon, også med valgmuligheter i forhold til elevgruppe og tid. Hvert kapittel starter med en tydelig oversikt over innhold, ferdighetsmål og aktuelle ordbankkort (Flash Cards).

Flash Cards (ordbank) utgjør ordbanken for elevene og er en viktig komponent i verket. Egen lærerveiledning følger boksen og gir metodiske tips.

Cd inneholder lytteøvelser, sanger, chants, regler og små fortellinger. Flere av tekstene fra elevbøkene er også lest inn. Sangene har playback slik at dere kan synge uten tekststøtte.

Tilleggskomponenter:

Stairs Readers er småbøker som følger temaene i læreverket. Elevene får mulighet til å lese morsomme, korte og meningsfulle tekster med god lesestøtte, som styrker og øver ordforrådet.

Activity Cards passer godt til stasjonstrening eller annet selvstendig arbeid. Det er oppgavekort til alle temaene i Stairs 1-4. Elevene velger kort på Step 1 eller Step 2, og gjør oppgavene i skrivebøkene sine.

Digitale komponenter:

Elevnettstedet Stairs Online 1-4 gir elevene hjelp til å trene mer på vokabular, begreper, lesestrategier og grammatikk gjennom et variert utvalg oppgavetyper. Samtlige ordbankkort fins i lydversjon, slik at elevene kan trene ord og uttale på egenhånd.
 

Stairs Online 1-4 lærerlisens inneholder blant annet Tavleboka. Det er læreboka tilrettelagt for bruk på digital tavle. Lærer og elever kan øve og arbeide sammen, lytte til ordbankord og tekster, synge sanger og snakke om bildene.
 
App’ene gjør det mulig for elevene å leke og lære engelske ord om: Kropp, klær, farger, bondegård, frukt og tall. Appen utfordrer til læring gjennom lek!
 
Streaming av lyd er tilgjengelig som skolelisens. Alle lærere og elever ved skolen får tilgang via en og samme lisens. Dette gir elevene mulighet til å lytte til tekstene hjemme.

Her kan du bla i bøkene:
Stairs 1+2 My English Book Utgave 2 (utdrag)
Stairs 3 Utgave 2 My Textbook (utdrag)
Stairs 3 Utgave 2 My Workbook (utdrag)
Stairs 4 utgave 2 My Textbook (utdrag)
Stairs 4 Utgave 2 My Workbook (utdrag)

Illustrasjon Stairs Steps
 

Forfatterbilde

Heidi Håkenstad

Heidi Håkenstad var lærer med engelsk i fagkretsen. Hun hadde lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen og god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Marianne Undheim Vestgård

Marianne Undheim Vestgård er lærer med engelsk i fagkretsen. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.