Stairs 1-4

Lek, muntlighet og stor variasjon

  • Fag: Engelsk
  • Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, Barnetrinnet 1-4
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, Tekstbok, Arbeidsbok, Oppgavekort, CD, Lærerens bok, Tavlemateriell, Fagnettsted, Digital ressurs
Titler/Bestilling

Den første engelskundervisningen skal være preget av lek og muntlighet. Samtidig er det viktig at den er godt strukturert. Med læremiddelpakken Stairs 1-4 får du god hjelp til å drive en variert og systematisk undervisning med klare læringsmål.

Komponentene er tett knyttet til hverandre og bør brukes i sammenheng.

Stairs 1-4 er organisert etter og bygd opp rundt en ordbank på 500 ord, fordelt på 24 temaer. Disse ordene utgjør grunnvokabularet for de fire første årstrinnene, og de blir presentert i elevbøkene, på fagnettstedet og på kort, Flash Cards. Elevene tilegner seg ordbankordene gjennom lek, sang, dialog, fortelling og enkle lese-, lytte- og skriveøvelser. Flash Cards er fordelt på tre bokser, en for 1. og 2. årstrinn, en for 3. årstrinn og en for 4. årstrinn. Ordbanken gir et godt grunnlag for å utvikle språket videre.

Oppslag fra Stairs 1+2 

My English Book (1.-3. trinn)
Dette er fargerike engangsbøker med temaer som bygger på ordbanken. Gjennomgangsfigurene Sam og Sophie presenterer lærestoffet og finner på mye rart underveis. Bøkene har enkle tegne-, lytte-, lese- og skriveaktiviteter som elevene vil glede seg over. Kapitlene starter med klare læringsmål og avsluttes med en språksjekk, Diploma.

NYHET! My Textbook 3 og My Workbook 3 Utgave 2 (3.trinn)
Ny komponentløsning på 3.trinn med ny My Workbook 3 og My Textbook 3. I disse får elevene mer lesestoff og nye oppgaver. Temaene er de samme, og du bruker samme ordbanken som tidligere. Bøkene har tekster og oppgaver på to nivåer, Step 1 og Step 2.

My Textbook
(4. trinn)
Stairs 4 har en egen tekstbok, My Textbook. Den skal gi enkel og lystbetont lesetrening, noe som kan bidra til å lette den krevende overgangen fra 4. til 5. trinn. Boken har tekster på to nivåer, Step 1 og Step 2.

My Workbook (4. trinn)
Denne engangsboken har oppgaver på to nivåer, Step 1 og Step 2 og følger My Textbook.

Flash Cards (ordbank)
Flash Cards utgjør ordbanken for elevene og er en viktig komponent i verket. Totalt er det 350 kort, fordelt på følgende temaer og trinn:

Stairs 1+2: Numbers, Colours, Fruits and berries, The weather (Stairs 1+2)
The week, Christmas, The body, Clothes, The classroom, The farm, The time (Stairs 2)

Stairs 3: Colours, Fruits and berries, The week, Christmas, The body, Clothes, The classroom, The farm, Vegetables, The house, Breakfast, Family, Pets

Stairs 4: The body, Clothes, The house, Family, Food, At school, Halloween, Valentine's Day, The time, In town, Shopping, Wild animals, Sports, Spare time, Holidays

Stairs 1-4 Flash Cards er tett integrert med elevbøkene. Lærerveiledningen gir detaljert veiledning i hvordan du kan bruke kortene i undervisningen.

Stairs Readers
Stairs Readers er småbøker som følger temaene i læreverket. Elevene får mulighet til å lese morsomme, korte og meningsfulle tekster med god lesestøtte, som styrker og øver ordforrådet.

Activity Cards
Activity Cards passer godt til stasjonstrening eller annet selvstendig arbeid. Det er oppgavekort til alle temaene i Stairs 1-4. Elevene velger kort på Step 1 eller Step 2, og gjør oppgavene i skrivebøkene sine.

Cd
Her finner du lytteøvelser, sanger, chants, regler og små fortellinger. Flere av tekstene fra elevbøkene er også lest inn. Sangene har playback slik at dere kan synge uten tekststøtte.

Teacher's Book
Lærerveiledningen er en svært viktig komponent i dette verket. Her får du detaljert veiledning til hver eneste engelskleksjon, også med rom for «pick and choose», alt etter elevgruppa og hvor mye tid du har til rådighet. Hvert kapittel starter med en tydelig oversikt over innhold, ferdighetsmål og hvilke ordbankkort (Flash Cards) du skal bruke. Her er også et rikt utvalg av kopieringsoriginaler, mange av dem tilpasset arbeid med ulike læringsstiler. I tillegg finner du sanger, dikt, regler, leker og chants.

Fagnettsted
Fagnettstedet utgjør et godt supplement til elevbøkene. Her får elevene hjelp til å trene mer på vokabular, begreper, lesestrategier og grammatikk gjennom et variert utvalg oppgavetyper. Samtlige ordbankkort fins i lydversjon, slik at elevene kan trene ord og uttale på egenhånd. Oppgavene er knyttet til temaene i Stairs 1-4, og de er organisert i kapitler som følger elevbøkene. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

NYHET! Stairs app 1+2 og 3+4
De nye app’ene gjør det mulig for elevene å leke og lære engelske ord sammen med de kjente gjennomgangskarakterene Sam og Sophie. Elevene kan øve på ord om: Kropp, klær, farger, bondegård, frukt og tall. Appen utfordrer til læring gjennom lek!

Her kan du bla i bøkene:
Stairs 1+2 My English Book
Stairs 3 My English Book
Stairs 3 My English Book (nynorsk)
Stairs 3 Utgave 2 My Textbook
Stairs 3 Utgave 2 My Workbook
Stairs 4 My Textbook
Stairs 4 My Textbook (nynorsk)
Stairs 4 My Workbook

Illustrasjon Stairs Steps 

Forfatterbilde

Heidi Håkenstad

Heidi Håkenstad var lærer med engelsk i fagkretsen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Marianne Undheim Vestgård

Marianne Undheim Vestgård er lærer med engelsk i fagkretsen. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

">
">
">

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.