Pedagogikk for sosialfagene

Torkjell Sollesnes
  • Utgivelsesår: 2013
  • ISBN: 9788276349702
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 160
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Denne boka har fokus på hvorfor pedagogisk kunnskap er nyttig i sosialfaglig arbeid. Det er alltid et læringselement i arbeidet mellom en sosialarbeider og en bruker som har et hjelpebehov, og boka legger til grunn et relasjonelt pedagogisk perspektiv for dette læringsarbeidet. Den framhever at læringen foregår mellom aktører, og relasjonen mellom disse får betydning for kvaliteten i læringsarbeidet.

Boka henvender seg primært til studenter på bachelornivå innenfor sosialfagene. Den er også aktuell for alle som er opptatt av læringsarbeid med ulike grupper eller enkeltpersoner.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Torkjell Sollesnes

Torkjell Sollesnes er høgskolelektor ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Han er utdannet allmennlærer, har videreutdanning innen spesialpedagogikk, religionshistorie og musikk, og hovedfag i pedagogikk. > Forfatterprofil

Etterlengtet emne

"Endelig en pedagogikkbok myntet på bachelorstudenter innen trio-utdanningene barnevern, sosionom og vernepleie. Sollesnes er utdannet spesialpedagog. Som underviser på bachelor-programmene i barnevern og vernepleie har han likevel et godt grunnlag for å skrive ei lærebok for sosialarbeidere. [...] Bokas pre er at den setter pedagogikkens hva og hvordan inn i kontekster for yrkesgrupper, og at den har et tydelig pedagogisk grunnståsted. Begge deler kan bidra til bevisstgjøring, debatt, faglig refleksjon å trang til å spørre. [...] Boka anbefales som pensum."   
Carl Chr. Bachke, dosent ved UiA, Fontene 9/13