Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering

Gunnar Fermann (red.)
 • Utgivelsesår: 2013
 • ISBN: 9788202378691
 • Språk/målform:
  Bokmål
 • Antall sider: 406
 • Nivå: Akademisk
Mer info

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering gir en innføring i utenrikspolitisk analyse og i hvordan analyseverktøyet rent praktisk kan brukes til å studere utenrikspolitiske beslutninger og krisehåndteringsforløp på en systematisk måte. I tillegg gir boken konkrete eksempler på hvordan norsk håndtering av utenrikspolitiske krisesituasjoner kan forstås ut fra lange linjer og brede trender i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

 • Hva kreves av en politisk enhet for å være suveren stat? Hvordan påvirker internasjonalt avtaleverk og forholdet til EU Norges muligheter til å føre en selvstendig utenrikspolitikk?
 • Hvordan kan norske myndigheter påvirke og utnytte det utenrikspolitiske handlings­rommet til beste for landet? Hvilke målsettinger arbeides det for i utenriks- og sikkerhets­politikken, og hvilke virkemidler står til rådighet?
 • Hva kjennetegner de faglige diskursene om det norske utenriks-, sikkerhets- og forsvarsfeltet fra 1905 fram til i dag? I hvilken utstrekning har Forsvarets militære doktriner adekvat bekreftet norske sikkerhetspolitiske målsettinger og strategiske veivalg?
 • Var den norske håndteringen av Elektron-saken i 2005 preget av for stor risikovillighet eller tilbakeholdenhet fra norske myndigheter sin side?
 • Hvilke eksterne og interne forhold påvirket Stoltenberg II regjeringens beslutninger om å delta med norske styrker i Afghanistan? Hvordan bidro utformingen av engasjements­reglene til å skape tverrpolitisk enighet om Afghanistan-politikken?
 • Hvilke legitimeringsargumenter har blitt brukt av norske myndigheter for å begrunne norsk deltakelse i flernasjonale militære operasjoner i Bosnia, Kosovo og Afghanistan? Hvordan har legitimeringsretorikken variert med konfliktområde?
 • I hvilken forstand kan Barentssamarbeidet fra 1993 forstås som del av en kriseforebyggende strategi vis-a-vis Russland?

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering er aktuell for studenter i internasjonal politikk og internasjonale relasjoner, journalister, forskere og alle som er opptatt av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Gunnar Fermann

Gunnar Fermann er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Per Marius Frost-Nielsen

Per Marius Frost-Nielsen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Susanne Therese Hansen

Susanne Therese Hansen har mastergrad i statsvitenskap fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Hun er nå doktorgradsstipendiat ved samme institutt. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Håkon Hermansson

Håkon Hermansson har mastergrad i statsvitenskap fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Harald Høiback

Harald Høiback (f. 1969) er oberstløytnant i Luftforsvaret og hovedlærer ved Forsvarets stabsskole/Forsvarets høgskole. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Tor Håkon Inderberg

Tor Håkon Inderberg har en mastergrad fra NTNU og en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han jobber på Fridtjof Nansens institutt på Lysaker der han leder Europaprogrammet. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Torbjørn Knutsen

Torbjørn Knutsen er professor i Internasjonal Politikk på Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) i Trondheim, og professor II ved Luftkri... > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Ida Marie Oma

Ida Maria Oma er doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole og tilknyttet ph.d.-programmet i statsvitenskap ved Universitet i Oslo. > Forfatterprofil

Andre aktuelle titler

Sikkerhetspolitiske selvbedrag etter den kalde krigen

Helge Lurås
Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.)