Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering

Gunnar Fermann (red.)
 • Utgivelsesår: 2013
 • ISBN: 9788202378691
 • Språk/målform:
  Bokmål
 • Antall sider: 406
 • Nivå: Akademisk
Mer info

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering gir en innføring i utenrikspolitisk analyse og i hvordan analyseverktøyet rent praktisk kan brukes til å studere utenrikspolitiske beslutninger og krisehåndteringsforløp på en systematisk måte. I tillegg gir boken konkrete eksempler på hvordan norsk håndtering av utenrikspolitiske krisesituasjoner kan forstås ut fra lange linjer og brede trender i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

 • Hva kreves av en politisk enhet for å være suveren stat? Hvordan påvirker internasjonalt avtaleverk og forholdet til EU Norges muligheter til å føre en selvstendig utenrikspolitikk?
 • Hvordan kan norske myndigheter påvirke og utnytte det utenrikspolitiske handlings­rommet til beste for landet? Hvilke målsettinger arbeides det for i utenriks- og sikkerhets­politikken, og hvilke virkemidler står til rådighet?
 • Hva kjennetegner de faglige diskursene om det norske utenriks-, sikkerhets- og forsvarsfeltet fra 1905 fram til i dag? I hvilken utstrekning har Forsvarets militære doktriner adekvat bekreftet norske sikkerhetspolitiske målsettinger og strategiske veivalg?
 • Var den norske håndteringen av Elektron-saken i 2005 preget av for stor risikovillighet eller tilbakeholdenhet fra norske myndigheter sin side?
 • Hvilke eksterne og interne forhold påvirket Stoltenberg II regjeringens beslutninger om å delta med norske styrker i Afghanistan? Hvordan bidro utformingen av engasjements­reglene til å skape tverrpolitisk enighet om Afghanistan-politikken?
 • Hvilke legitimeringsargumenter har blitt brukt av norske myndigheter for å begrunne norsk deltakelse i flernasjonale militære operasjoner i Bosnia, Kosovo og Afghanistan? Hvordan har legitimeringsretorikken variert med konfliktområde?
 • I hvilken forstand kan Barentssamarbeidet fra 1993 forstås som del av en kriseforebyggende strategi vis-a-vis Russland?

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering er aktuell for studenter i internasjonal politikk og internasjonale relasjoner, journalister, forskere og alle som er opptatt av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Gunnar Fermann

Gunnar Fermann er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Per Marius Frost-Nielsen

Per Marius Frost-Nielsen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Susanne Therese Hansen

Susanne Therese Hansen har mastergrad i statsvitenskap fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Hun er nå doktorgradsstipendiat ved samme institutt. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Håkon Hermansson

Håkon Hermansson har mastergrad i statsvitenskap fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Harald Høiback

Harald Høiback (f. 1969) er oberstløytnant i Luftforsvaret og hovedlærer ved Forsvarets stabsskole/Forsvarets høgskole. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Tor Håkon Inderberg

Tor Håkon Inderberg har en mastergrad fra NTNU og en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han jobber på Fridtjof Nansens institutt på Lysaker der han leder Europaprogrammet. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Torbjørn Knutsen

Torbjørn Knutsen er professor i Internasjonal Politikk på Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) i Trondheim, og professor II ved Luftkri... > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Ida Marie Oma

Ida Maria Oma er doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole og tilknyttet ph.d.-programmet i statsvitenskap ved Universitet i Oslo. > Forfatterprofil

Andre aktuelle titler

Autonome våpensystemer og robotisering av krig

Tor Arne S. Berntsen, Gjert Lage Dyndal og Sigrid R. Johansen (red.)

Sikkerhetspolitiske selvbedrag etter den kalde krigen

Helge Lurås
Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.)