Mat og helse 8-10 Digital (lærerlisens)

  • Fag: Mat og helse
  • Nivå: Ungdomstrinnet
  • ISBN: 9788202375737
  • Varighet: Frem til 31.08.2015
Mer info

Lærerlisensen gir tilgang til alt innhold som elevene har tilgang til. I tillegg brukes den til å administrere elevlisenser. Lærerlisensen gjelder for én lærer i ett skoleår. Når du bestiller prøvetilgang, vil du få tildelt både lærerlisenser og elevlisenser.

Som innlogget lærer kan du i tillegg følge med på elevenes progresjon og skrive kommentarer til hver enkelt elev. 

Mat og helse lærerlisens er gratis ut skoleåret 2011/2012. Når du ber om prøvelisens, vil du få tilgang fram til 21.07. Gi beskjed om hvor mange lærerlisenser du trenger.

Andre aktuelle titler