Norsk start 1-4 Digital lærerveiledning (lærerlisens)

Ragnar Arntzen og Anette Hagerup
  • Fag: Norsk som andrespråk
  • Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
  • Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
  • ISBN: 9788202339296
  • Varighet: Frem til 31.08.2017
Mer info

Norsk start 1-4 lærerressurs er en digital lærerveiledning. Den inneholder en generell veiledning og metodiske tips til hvordan du og dine elever kan jobbe med de enkelte temaene, kapitlene, tekstene og oppgavene Du finner også aktuelle og oppdaterte lenker.
Lærersidene er lette å navigere i. Det er mulig å skrive ut deler av veiledningen, både stoff for læreren og blant annet kopieringsoriginaler for elevene.
Noe av innholdet i den digitale lærerressursen kan du ta i bruk sammen med elevene i klasserommet, enten ved å bruke prosjektor eller digital tavle:

- hent fram bilder fra tekstboka for begrepsinnlæring og samtale
- hent fram oppgaver til felles problemløsning
- spill av lydspor
- vis filmsnutter relatert til noen av temaene i verket

Hver lærerlisens gjelder for én lærer i ett skoleår. Dersom det er tre lærere som skal bruke lærerveiledningen, må det bestilles tre lærerlisenser.

Forfatterbilde

Ragnar Arntzen

Ragnar Arntzen er førstelektor i norsk ved Høgskolen i Østfold og har skrevet flere lærebøker i faget. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Anette Hagerup

Anette Hagerup underviser språklige minoriteter.Hun har blant annet veilederutdanning i flerkulturellpedagogikk og lese-, skrive- og språkopplæringfor minoritetsspråklige. > Forfatterprofil

Andre aktuelle titler

Gratis tilleggsressurs uten innlogging

Ragnar Arntzen og Anette Hagerup

Du må logge inn for å bestille prøvetilgang. Hvis du ikke har brukernavn på cdu.no, må du først registrere deg. Klikk på Logg inn, søk opp skolen din og knytt deg til som lærer/ansatt.