Ann Kristin Rotegård

Avdelingssjef

Portrett av Ann Kristin Rotegård, VAR Healthcare

Elsebe Hille

Salgssjef

Portrett av Elsebe Hille, VAR Healthcare

elsebe.hille
@cappelendamm.no


Mobil
+47  986 85 971

Emma Barlindhaug

Kundeansvarlig

Portrett av Emma Barlindhaug, VAR Healthcare

Anne-Karine Hjortnæs

Spesialrådgiver/Redaktør

Marit Solhaug

Redaktør

Portrett av Marit Solhaug, VAR Healthcare

marit.solhaug
@cappelendamm.no


Mobil
+47  922 81 963

Trine Andersen

Redaktør

Portrett av Trine Andersen, VAR Healthcare

Sidsel Bøge

Redaktør

Portrett av Sidsel Bøge, VAR Healthcare

sidsel.boge
@cappelendamm.no


Mobil
+47 974 10 760

Tone Bratteteig

Redaktør

Portrett av Tone Bratteteig, VAR Healthcare

tone.bratteteig
@cappelendamm.no

 

Mobil

+47 473 47 328

Pia Bruzelius Larsen

Salgssjef Danmark

Portrett av Pia Bruzelius Larsen, VAR Healthcare

Gitte Landberger

Fagsjef Danmark

Portrett av Gitte Landberger, VAR Healthcare

gitte.landberger
@ppsinfo.dk


Mobil
+45 222 62 129

Mikael Næss

Redaktør

Portrett av Mikael Næss, VAR Healthcare

mikael.nass
@cappelendamm.no


Mobil
+47 906 08 646

Bente Schjødt-Osmo

Forskningsbibliotekar

Janne Gehrken

Markedsansvarlig