Krig og fred i det lange 20. århundre

Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.)
  • Utgivelsesår: 2013
  • ISBN: 9788202431914
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 400
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Tysklands samling i 1871 utfordret den etablerte verdensordenen, med to verdenskriger som tragiske utfall. Etter siste verdenskrig vokste USA og Sovjetunionen fram som de to dominerende statene i verdenspolitikken. Krig og konflikt ble samtidig ledsaget av mangeartede bestrebelser på å skape fred.

Sovjetimperiets sammenbrudd rundt 1990 etterlot USA som eneste supermakt. Parallelt med dette skjøt globaliseringen fart, og fra 2001 ble «krigen mot terror» et sentralt spørsmål i internasjonal politikk. Samtidig vokste det fram nye, regionale stormakter på den internasjonale arenaen, med Kina i første rekke. De pågående, globale maktforskyvningene understreker at Europas hegemoni i maktpolitikken definitivt er over. De markerer samtidig slutten på det som i denne boka betegnes som «det lange 20. århundre», fra 1870 til i dag.

Hvordan skjedde stormakters vekst og fall i dette «lange århundre»? Hvordan har utviklingen vært i regioner av stor betydning for krig og fred? Hvordan har folk og stater arbeidet for å tøyle makten og sikre en fredelig utvikling i og mellom land?

Krig og fred i det lange 20. århundre samler noen av landets fremste eksperter innenfor internasjonal historie. Boka gir nye innblikk i det internasjonale maktsystemet og den kalde krigens historie. I tillegg presenteres de maktpolitiske utviklingstrekkene i Europa, Midtøsten, Afrika, Sør-Asia og Øst-Asia. Bokas avsluttende del omhandler bestrebelsene på å skape fred og utvikling.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Hilde Henriksen Waage

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Rolf Tamnes

Rolf Tamnes er professor ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), hvor han også har vært direktør. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Hanne Hagtvedt Vik

Hanne Hagtvedt Vik er forsker ved Universitetet i Oslo og har doktorgrad i historie fra samme sted. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Mona Fixdal

Mona Fixdal har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og arbeider nå ved Princeton University i New Jersey, USA. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Rolf Hobson

Rolf Hobson er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og professor II ved Universitetet i Bergen. Han har fagkretsen historie, sosialøkonomi og russisk fra Universitetet i Oslo og dr.art. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Jarle Simensen

Jarle Simensen har vært professor i historie ved NTNU i Trondheim og professor II ved Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil

«Antologien Krig og fred er et stykke godt komponert moderne historie. [...] som helhet er boken meget god. [...] Antologien er meget pedagogisk bygd opp ved at hvert kapittel innledes med noen konkrete overordnede spørsmål. Disse fungerer svært godt som grep for å bygge opp alle kapitlenes analytiske struktur, og det gjør at man får mye ut av korte kapitler med enorme tema.»
Jørgen Jensehaugen, Historisk tidsskrift 1/2015

Gavepakke til historieinteresserte

"Forfatternes stoffutvalg og resonnementer vil i positiv forstand kunne overraske selv den mest beleste. [...] Med denne boka har redaktørene og forlaget lykkes i å sy sammen en svært leseverdig framstilling av nyere tids historie. Forfatterne øser av kunnskap om sine spesialfelt, uten at dette forutsetter at leseren har mer enn generell allmennkunnskap. Boka vil dermed kunne være til god nytte for studenter fra nær sagt alle studieretninger, og den vil være til berikelse for alle med interesse for den komplekse internasjonale samfunnsutviklingen de siste hundre årene. For historie- og samfunnsfaglærere i alle skoleslag vil boka være en ren gavepakke." 
Ole Kallelid, Utdanning 3/2014 Les hele anmeldelsen

Andre aktuelle titler