Nyheter

 

Fortellinger fra elever med ulik måloppnåelse

Mirjam Harkestad Olsen, Alf Rune Planting Mathisen og Elisabeth Sjøblom

Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse

Hallgeir Gammelsæter

for økonomisk-administrative studier

Viggo Andreassen, Ivar Bredesen og Joachim Thøgersen