Nyheter

 

Trygdeordningen som ikke lot seg rikke?

Anniken Hagelund

kr 329,–

Teoretiske og didaktiske perspektiver på klimaomstilling

Inger Birkeland

kr 369,–

Steinar Larssen (red.)

kr 339,–

Utforsking, forståelse og samarbeid - elever som tenker sjæl i matematikk

Lisbet Karlsen

kr 279,–

En framtidsrettet læringsstrategi

Inger Karin Røe Ødegård

kr 299,–

Ståle de Lange Kofoed

kr 298,–