Nyheter

 

Hvordan skape produkter og tjenester som kundene vil ha

Alex Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda og Alan Smith

Kultur, gener og andres velferd

David Sloan Wilson
Olav Stokland og Bjørn Bendz (red.)

Håndbok for offentlig eide virksomheter

Anne Breiby og Kjell Standal

Begrunnelsene for europeisk integrasjon

Erik Oddvar Eriksen