Nyheter

 

- skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling

Anne Berit Emstad og Elin Angelo (red.)
Ståle Eskeland

I utdanning og praksis

Elaine Munthe, Nina Helgevold og Raymond Bjuland

Fengselsundervisninga si historie i Noreg

Torfinn Langelid

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Dag Ingvar Jacobsen