Nyheter

 

Ei innføring

Karianne Skovholt og Aslaug Veum

kr 349,–

Hvorfor god ledelse er så vanskelig

Julian Birkinshaw

kr 349,–

Cellebiologi, anatomi, fysiologi

Vegard Bruun Wyller

kr 999,–

Frode Olav Haara

kr 329,–

Ventes utsendt ultimo april
Bjørgulf Claussen

kr 179,–

Trygdeordningen som ikke lot seg rikke?

Anniken Hagelund

kr 329,–