Nyheter

 

Fortellinger om møter mellom mennesker og utvikling av profesjonell kompetanse

Grete Lillian Moen
Roald Martinussen
Janusz Korczak
Halvard Helle og Vidar Strømme (red.)
Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)

Autonome våpensystemer og robotisering av krig

Tor Arne S. Berntsen, Gjert Lage Dyndal og Sigrid R. Johansen (red.)