Nyheter

 

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer

Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)

En innføring

Siri Meyer

En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere

Rolf Mikkelsen og Per Jarle Sætre (red)

En introduksjon til STS

Tomas Moe Skjølsvold
Stine Liv Johansen

- skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling

Anne Berit Emstad og Elin Angelo (red.)