Religionsfag Profil

Bøker i serien

Religionsfag Profil – som før 2022 hadde navnet Kyrkjefag Profil – er en vitenskapelig, fagfellevurdert skriftserie på nivå 1 i det norske publikasjonssystemet. Serien gir ut både antologier og monografier som i hovedsak dekker fagområdene religion, teologi og filosofi.

Bøker i serien