Kyrkjefag profil

Bøker i serien

Kyrkjefag profil er en vitenskapelig, fagfellevurdert skriftserie på nivå 1 i det norske publikasjonssystemet. Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda er ansvarlige for serien, som redigeres av dosent em. Jan Ove Ulstein. Redaksjonsrådet består av professor Anders Aschim, professor Arne Redse og professor Knut-Willy Sæther.

Bøker i serien